Inspectoratul de Stat Pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice
Moldovenească
Prima  Prima  Contacte Harta
Inspectoratul de Stat Pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice

 

DIRECȚIA CONTROLUL SIGURANȚEI ȘI CALITĂȚII PRODUSELOR VITIVINICOLE, ALCOOLULUI ETILIC, BERII ȘI A PRODUCȚIEI ALCOOLICE (DCSCPVAEBPA)

 ÎS "Centurl Naţional de Verificare a Calităţii Productiei Alcoolice"

Sondaj pentru Agenţii Economici  Accesibilitatea  Informaţiei privind Controlul de Stat

GRAFICUL CONTROALELOR PLANIFICATE ANUL 2017

 TRIMESTRUL - I

 TRIMESTRUL - II

TRIMESTRUL - III 

TRIMESTRUL -IV

LISTA DE VERIFICARE

EVENIMENTE

 Andrei Gurin, șeful ISSPA la Angro-Tv.md

Notă Informativă privind corespondenţa cu Federaţia Rusă

Cu privire la corespondenţa Ministerului Agriculturii R.M cu Rospotrebnadzor

Vizita Domnului Franz REGNER expert al Comisiei Europene pentru Agricultură

Colaborare moldo-chineză de inspecţie şi control a producţiei vinicoleLEGISLAŢIA ÎN DOMENIU

LEGE Nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice

LEGE Nr. 57 din 10.03.2006 viei şi vinului

LEGE Nr. 66 din 27.03.2008 privind protecţia indicaţiilor geografice, denumirilor de origine şi specialităţilor tradiţionale garantate

LEGE Nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare

LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate

LEGE Nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

HOTĂRÎRE DE GUVERN Nr. 363 din 05.06.1995 privind instituirea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice

HOTĂRÎRE DE GUVERN Nr. 3 din 18.01.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice,  structurii şi efectivului -limită ale acestuia

HOTĂRÎRE DE GUVERN Nr. 372 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice

HOTĂRÎRE DE GUVERN Nr. 317 din 23.05.2012 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice "Definirea, descrierea, prezentarea şi etichetarea băuturilor alcoolice"

HOTĂRÎRE DE GUVERN Nr. 473 din 03.07.2012 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Bere şi băuturi pe bază de bere"

HOTĂRÎRE DE GUVERN Nr. 356 din 11.06.2015 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice "Organizarea pieţei Vitivinicole"

HOTĂRÎRE DE GUVERN Nr. 1068 din 27.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi procedura de evaluare a calităţii producţiei alcoolice prin metoda organoleptică.

Ordin Comun Nr.172/245/216 din 28.12.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele la montarea, expluatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare Nr. 188 din 12.10.2011 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicaţie geografică "Ştefan Vodă"

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare Nr. 215 din 28.12.2011 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicaţie geografică "Codru"

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare Nr. 51 din 04.04.2012 cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicaţie geografică "Valul lui Traian"

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare Nr.165 din 23.10.2012 Cu privire la aprobarea caietului de sarcini privind producerea rachiului de vin cu indica'ie geografică "Divin"

Scrie o scrisoare

Scrie o scrisoare
 
WWW.MOLDOVA.MD - Pagina Oficială a Republicii Moldova în reţeaua Internet
Pagina Oficială a Preşedintelui Republicii Moldova
Parlamentul Republicii Moldova
Guvernul Republicii Moldova
Legislaţia Republicii Moldova

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Productiei Alcoolice
 bd. Ştefan cel Mare 162, mun. Chişinău,
MD - 2004, Republica Moldova
tel./fax. (+373 22) 210 225 
e-mail: isspa@maia.gov.md; inspectorat.prod.alc@gmail.com